Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

PROCEDURY W OKRESIE EPIDEMII

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO  

WE WŁODOWICACH  Z FILIĄ W ZDOWIE  W OKRESIE EPIDEMII CORONAWIRUSA SARS CoV- 2 .

                          NAUCZANIE STACJONARNE OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

 

ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA (plik do pobrania)