Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

PROJEKT "NASZA SZKOŁA" - ZAJ. Z LOGOPEDIIZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA KLAS I-III
W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁODOWICACH

 

     W szkole podstawowej we Włodowicach dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach logopedycznych w ramach projektu „NASZA SZKOŁA”współfinansowanego przez Unię Europejską.
     W zajęciach logopedycznych bierze udział 15 dzieci z klas I - III. Po wstępnej diagnozie dla każdego ucznia został opracowany indywidualny program terapii.
Systematyczne ćwiczenia: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuch fonematyczny prowadzą do rozwijania sprawności artykulacyjnej wśród najmłodszych uczniów. Jest to szczególnie ważne w ich przyszłej karierze szkolnej. Zajęcia kształtujące u dziecka poprawną wymowę wpływają na rozwijanie podstawowych umiejętności językowych, takich jak czytanie, pisanie, ustne komunikowanie się.
W indywidualnych i grupowych formach pracy z dziećmi wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne, m.in. indywidualne karty pracy,specjalistyczne podręczniki, książki z ćwiczeniami, gry logopedyczne, programy komputerowe.
Zajęcia prowadzi pani mgr logopeda oświaty - Agnieszka Hadrych.

Zajęcia logopedyczne odbywają się przed lustrem. Wykonywanie bardzo licznych ćwiczeń i śmiesznych min to również wspaniała zabawa.