Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

KOŁO BIBLIOTECZNE - rok szkolny 2016/2017

    Raz w tygodniu - we wtorki - odbywaja się spotkania KOŁA BIBLIOTECZNEGO, na które uczęszczają uczennice z klas VI. Osoby te przejawiają zainteresowanie książką, czytaniem, pracą twórczą, działalnością biblioteki, pragną być inicjatorkami i organizatorkami życia kulturalnego w szkole, interesuje je umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią internetową. Dzięki udziałowi w zajęciach członkowie koła mają możliwość wzbogacić wiedzę dotyczącą biblioteki i jej zasobów, zapoznać się z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki i zasadami jej funkcjonowania, przygotować do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji, pogłębiać zainteresowania czytelnicze i poznawcze, rozwijać uzdolnienia literackie, aktorskie, plastyczne i organizacyjne, zdobywać szeroką wiedzę o książce i bibliotece, przygotowywać się do samokształcenia.

Praca koła przynosi korzyści zarówno bibliotece, jak i uczniom.