Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

Program rozwoju Szkół Podstawowych

       
          W Szkole Podstawowej we Włodowicach i w Filii w Zdowie realizowany jest projekt Program rozwoju Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program przewidziany jest na dwa lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018. Głównym jego celem jest podniesienie efektów nauczania i rozwój uczniów szkół podstawowych na ternie gminy Włodowice.

Uczniowie , których rodzice wypełnili deklarację, uczestniczą w następujących zajęciach:

 • ogólnorozwojowych „do szkoły bez obaw” dla kl. I
 • dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki
 • dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego
 • dydaktyczno – wyrównawczych z informatyki
 • korekcyjno - kompensacyjnych
 • logopedycznych
 • socjoterapeutycznych
 • gimnastyki korekcyjnej
 • rozwijających z matematyki
 • rozwijających zainteresowania ekologiczno – przyrodnicze
 • rozwijających z języka angielskiego
 • efektywnego uczenia się – warsztatach super pamięci i kreatywności
 • robotyki
 • grupowego doradztwa zawodowego
 • psychologiczno – pedagogicznych

Grupa najaktywniejszych uczniów wyjedzie na wycieczki edukacyjne.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne : zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor), komputery przenośne (11 sztuk), mikroskopy (10 sztuk), zestawy preparatów do obserwacji, lupy podświetlane (10 sztuk). 

Artykuły