Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

ANKIETA CZYTELNICZA

    We wrześniu biblioteka szkolna przeprowadziła ankietę wśród uczniów, sprawdzającą preferencje czytelnicze. Uczniowie wespół z rodzicami mieli okazję współdecydować o zakupie książek w ramach Projektu „Książki Naszych Marzeń”.