Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

O BIBLIOTECE SŁÓW KILKA

   

    Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Włodowicach posiada w swych zbiorach 15708 książek. Na ten stan składa się Księgozbiór Wypożyczalni oraz Czytelni.

W księgozbiorze podręcznym znajdują się: encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, atlasy oraz inne wydawnictwa informacyjne, jak również zbiory audiowizualne - kasety wideo, płyty CD i DVD. Z tego księgozbioru uczniowie korzystają w czytelni. W czytelni zawsze można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism.

    Pokaźna część Księgozbioru to Księgozbiór Wypożyczalni, która oferuje: lektury dla wszystkich poziomów klas, literaturę popularnonaukowa, literaturę piękną, beletrystykę. Ponadto do zasobów wypożyczalni należą też najnowsze pozycje z zakresu metodyki nauczania - literatura pedagogiczna.

Księgozbiór podzielony jest na następujące działy:

 1. lektury (ułożone według klas)
 2. baśnie, legendy i podania 
 3. bajeczki, wierszyki 
 4. opowiadania i powieści obyczajowe 
 5. opowiadania i powieści historyczne 
 6. poezja, dramat 
 7. podróże, przygody
 8. powieści fantastyczne
 9. opowiadania i powieści przyrodnicze
 10. LITERATURA POPULARNONAUKOWA (pogrupowana wg dziedzin wiedzy) 
 11. KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI obejmuje literaturę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne, a także publikacje własne nauczycieli.

    W bibliotece znajduje się specjalnie wydzielony KĄCIK O JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ. Jest również „Ścianka Nowości”.


    Biblioteka jest  ważnym  centrum  informacji  w szkole. Staramy  się  by  była  ona  wyjątkowo przyjemna  dla  uczniów, rodziców, nauczycieli  oraz  wszystkich  pracowników  szkoły,  a także studentów odbywająchc praktyki, którym polecamy ciekawe książki.

Biblioteka wypożycza książki na czas ferii zimowych i wakacji letnich. Możliwe są wypożyczenia międzybiblioteczne. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb dzieci, wykraczają poza godziny lekcyjne.


    W bibliotece uczniowie mogą nie tylko wypożyczać książki, ale również korzystać z komputerów w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, przygotować i zbierać informacje do konkursów i na lekcje, przygotować prezentacje multimedialne, wykonywać dekoracje okolicznościowe.

Biblioteka  służy realizacji programu nauczania i wychowania, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz korzystania z innych bibliotek.

    Już od 11 lat odbywa się akcja: „W NASZEJ SZKOLE DOROŚLI CZYTAJĄ DZIECIOM”, ponadto akcja: „DZIECI CZYTAJĄ DOROSŁYM: i „DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM”. Mają one na celu zachęcenie dzieci i rodziców do czytania książek, wzbudzenie aktywności czytelniczej, uświadomienie jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma czytanie mu literatury, najlepiej codziennie. Współpraca ze środowiskiem, instytucjami, wymiana doświadczeń, zacieśnienie więzi dobrze rokuje na przyszłość.

    Aktywność czytelnicza dzieci zostaje dostrzeżona – najwierniejsi czytelnicy otrzymują pamiątkowe upominki.

Co roku nowa brać czytelnicza, w ramach święta „PASOWANIE NA CZYTELNIKA” otrzymuje również pamiątki w formie książki.  Dzięki tej inicjatywie zostaje rozbudzona chęć sięgania po literaturę, kształtują się nawyki czytelnicze i rozwija szacunek do książki.

Dzieci i młodzież chętnie czytają książki i ciągle wypytują o nowości, na zakup których - ze względu na niski budżet - biblioteka bardzo często pozwolić sobie nie może.