Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

AKTYW BIBLIOTECZNY - ROK SZK. 2015/2016

    W roku szkolnym 2015/2016 do aktywu bibliotecznego należą dziewczęta z klasy 6a i 5b. Praca aktywu bibliotecznego skupia się na następujących zagadnieniach: praca nad książką, prace porządkowe i estetyczne, udział w organizowaniu imprez bibliotecznych.

Uczennice wypełniają swoje obowiązki w ramach wolnych przerw, zajęć świetlicowych czy zostając po zajęciach lekcyjnych.

    Lubią doradzać swoim młodszym kolegom w wyborach czytelniczych, dbać o porządek na pólkach ze zbiorami, wykonywać drobne prace bibliotekarskie, np. sklejanie, obkładanie książek, segregowanie czasopism; nadzorować przebieg kiermaszu książek; pośredniczą miedzy biblioteką a klasą, np. w przekazywaniu informacji o wydarzeniach, konkursach.

Dzięki tym działaniom wyrabiają w sobie umiejętność pracy z książką, uczą się systematyczności, obowiązkowości, odpowiedzialności za wykonywaną pracę, kulturalnego zachowania, współpracy w grupie, nawiązują przyjaźnie, rozwijają kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej. Przyczyniają się do promocji biblioteki w środowisku szkolnym.

    Cieszy, że tak wiele osób interesuje się książkami, czytelnictwem i pracą biblioteki, wykazuje chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności.

Za sumienną pracę w bibliotece uczennice są honorowane pochwałami, ocenami z zachowania, na koniec roku przewiduje się nagrodzenie ich upominkiem i dyplomem.