Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Efekty podejmowanych działań terapii logopedycznej:

 

 • Dzieci nabywają umiejętność prawidłowego gospodarowania oddechem – potrafią wydłużać fazę wdechu i wydechu oraz prawidłowo regulować siłę powietrza wykorzystując przy tym różnorodne materiały (słomki, kartoniki, waciki, balony, piłeczki pingpongowe itp.);

 • Wykorzystują prawidłowy tor oddechowy (przeponowo – brzuszny), który pozwala lepiej i ekonomiczniej gospodarować oddechem;

 • Prawidłowo reagują na różnorodne dźwięki w sposób werbalny i niewerbalny;

 • Potrafią łączyć mowę z odpowiednim ruchem oraz tempem i rytmem, wykorzystując zabawy logorytmiczne;

 • Rozpoznają i naśladują usłyszane dźwięki, kojarzą dany dźwięk z odpowiednim obrazem, gestem i mimiką;

 • Znają podstawowe zasady higieny głosu - mówienie umiarkowanym głosem, nie nadwyrężanie strun głosowych, oddychanie odpowiednim torem (wdech – ustami, wydech – nosem) itp;

 • Wykonują ćwiczenia fonacyjne i emisyjne na poszczególnych samogłoskach (a, o, u, e, y);

 • Potrafią właściwie wykonywać ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające, które niwelują nadmierne natężenie mięśni, szczególnie mięśni aparatu mowy;

 • Dokonują analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazu, prawidłowo sylabizują i głosują ;

 • Znają i potrafią ułożyć narządy aparatu mowy (język, wargi, usta, żuchwę) do realizacji poszczególnych głosek;

 • Wykonują prawidłowo ćwiczenia usprawniające narządy aparatu mowy do realizacji ćwiczonych dźwięków i głosek;

 • Potrafią samodzielnie układać krótkie opowiadania, przez co rozwijają umiejętność językową i wzbogacają własny słownik;

 • Chętnie podejmują dialog z logopedą, opowiadają treść ilustracji i obrazków, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, podejmują swobodną rozmowę;

 • Przełamują niechęć i niepewność w komunikacji werbalnej z innymi dziećmi
  i dorosłymi.