Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

ĆWICZENIA DLA DYSLEKTYKÓW

                                             

                              Ćwiczenia dla dyslektyków

                       

       Ćwiczenia: ZABURZENIA ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ

 

A.  na materiale obrazkowym


Etapy pracy   

Czynności

1. rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach

 - loteryjki, domino obrazkowe

 - rozpoznawanie obrazków opisywanych słownie

 - dobieranie par przedmiotów

2. układanie według zasady podobieństwa

 - wyszukiwanie różnic, podobieństw

 - dobieranie obrazka do jego schematu

 - zabawa „kto zmienił miejsce?” i „co do czego pasuje?”

3. rozpoznawanie czynności i rozumienie sytuacji przedstawionej na obrazku

 - dobieranie obrazków z określoną czynnością

 - nazywanie czynności

 - demonstrowanie ruchem zilustrowanej czynności

 - odgadywanie czynności przedstawionej ruchem

 - wyszukiwanie obrazków opisanych słownie

4. rozpoznawanie przebiegu zdarzeń na obrazkach

 - porządkowanie historyjek obrazkowych

 - dobieranie dobrych/złych obrazków do podanego napisu

 - opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazku

5. składanie całości z części  

 - dobieranie części do całości

 - układanie obrazków po ich uprzednim rozcięciu

 

B. na materiale geometrycznym


Etapy pracy   

Czynności

1. rozpoznawanie jednakowych kształtów       

 - różnicowanie figur geometrycznych: kształt, kolor, itp.

 - szeregowanie figur wg określonych zasad

 - dobieranie odpowiedniego rysunku

2. prawidłowe wyróżnianie narysowanych figur   

 - obrysowywanie prostych figur

 - kopiowanie przez kalkę

 - łączenie kropek

 - rysowanie z pamięci

 - rysownie pod dyktando

3. wyróżnianie i odtwarzanie narysowanych figur   

 - geometryczne loteryjki

 - mozaikowe układanki

 - geometryczne domino

 - odtwarzanie z pamięci wcześniej widzianych wzorów

 - różnicowanie kształtów

 - odtwarzanie z pamięci prostych układów klocków


C.  na materiale literopodobnym


Etapy pracy  

Czynności

1. rozpoznawanie znaków graficznych i liter (bez wprowadzania nazw liter)

 - segregowanie liter: identyczne kształty

 - wyszukiwanie takiej samej litery wśród innych

 - wyszukiwanie liter w tekście

 - odtwarzanie w pamięci uprzednio widzianych wzorów

2. różnicowanie znaków graficznych i liter podobnych           

 - segregowanie liter o podobnym kształcie

 - domino literowe

 - różnicowanie/zakreślanie/kolorowanie liter mylonych

3. rozpoznawanie i różnicowanie sylab   

 - wyszukiwanie demonstrowanej sylaby wśród innych

 - wyodrębnianie sylab w wyrazach

 - domino sylabowe

4. rozpoznawanie i różnicowanie krótkich wyrazów     

 - wyszukiwanie takich samych wyrazów

 - wyszukiwanie wyrazów podobnych

 - tworzenie wyrazów podobnych

                                

                Ćwiczenia: KOORDYNACJA WZROKOWO - RUCHOWA


Etapy pracy   

Czynności

1. podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała           

 - ćwiczenia marszu, biegu

 - ćwiczenia na równoważni

 - zabawy skoczne

 - zabawy ze skakanką

2. usprawnianie manipulacji przedmiotami 

 - zabawy z piłką/balonem

 - rzucanie do celu

 - zabawy z woreczkami

 - przenoszenie piramidek ułożonych z pudełek/klocków

 - rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami

 - dopasowywanie elementów o tych samych kształtach

3. kojarzeni doznań ruchowych z obrazami graficznymi         

 - kreślenie dużych płynnych linii w powietrzu/na tablicy/na piasku

 - zamalowywanie dużych powierzchni

 - zamalowywanie dużych figur na tablicy/papierze

4. kontrola wykonywanego ruchu graficznego      

 - obrysowywanie szablonów figur

 - kopiowanie przez kalkę

 - malowanie w obrębie konturów

 - rysowanie po śladzie

 - kolorowanie obrazków

 - labirynty

 - łącznie wyznaczonych punktów, krzyżówki i dyktanda graficzne

5. usprawnienie celowych i precyzyjnych ruchów rąk oraz ich współdziałanie     

 - wycinanki, wydzieranki, wyklejanki

 - lepienie z plasteliny/modeliny/gliny/ciasta

 - zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie

 - układanie kompozycji wg wzoru

 - nawlekanie koralików

 - malowanie pędzelkiem na szkle

6. ćwiczenia dokładnej kontroli nad ruchami graficznymi

 - rysowanie/układanie wzorów/szlaczków

 - zagadki rysunkowe

 - kreślenie różnego rodzaju linii

 - kropkowanie kwadratów

 - kończenie rysunku wg eksponowanego wzoru

7. ćwiczenia kontroli nad wykonywaniem ruchów w odtwarzaniu symboli graficznych    

 - rysowanie po śladzie znaków graficznych

 - kreślenie kształtów literopodobnych w liniach

                                    

                        Ćwiczenia: ZABURZENIA ORIENTACJI W PRZESTRZENI


Etapy pracy   

Czynności

1. wyrabianie i utrwalanie orientacji na schemacie własnego ciała           

 - różnicowanie prawej i lewej strony ciała

 - odtwarzanie prostych układów

 - wykonywanie układów pod dyktando

2. łączenie ruchów z obrazami wzrokowymi

 - układanie na stoliku różnych przedmiotów: nad/pod linią

 - układanie przedmiotów stosownie do polecenia: wyżej/niżej/obok/przed/za…

 - śledzenie przedmiotu + ruch na sygnał

 - rysowanie figur pod dyktando

 - zabawa „Idź prosto, 2 kroki w prawo…” (do celu)

 - drogi w labiryntach

 - „pussy”

3. ćwiczenia umiejętności prawidłowego różnicowania układów asymetrycznych     

 - określanie położenia przedmiotów względem siebie (z zabawką)

 - geometryczna układanka „niżej – wyżej”

 - gra „Piotruś” z układami graficznymi

 - mozaiki, tangramy

4. kierowanie się schematami przestrzennymi w działaniu  

 - szlaczki z figur geometrycznych

 - łączenie kropek

 - wycinaki

 - gry przestrzenne – np. puzzle

 

               Ćwiczenia: ZABURZENIA ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ


Etapy pracy   

Czynności

1. odtwarzanie struktur dźwiękowych

 - odtwarzanie (wystukiwanie/klaskanie) struktur dźwiękowych wg wzoru

 - różnicowanie nagranych dźwięków

 - graficzne odtwarzanie słyszanych dźwięków

2. różnicowanie sygnałów dźwiękowych

 - określanie strony, z której dochodzi dźwięk

 - różnicowanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty i instrumenty

 - zastępowanie poleceń słownych systemami dźwięków

3. wyróżnianie wyrazów w zdaniu

 - podział zdanie na wyrazy

 - liczenie wyrazów w zdaniach

 - jakie to zdanie: „Dzisiaj stop mamy stop ładną stop…” lub „kakasia kadzisiaj kasię kanie…”

 - kończenie rozpoczętych zdań

 - budowanie zdań z podanego wyrazu

4. wyróżnianie sylab  

 - podział wyrazu na sylaby

 - zabawa w kończenie słów

 - zabawa z piłką/bębenkiem – rzucanie/wystukiwanie sylab

 - rebusowe loteryjki

 - wyszukiwanie wyrazów w wyrazie

 - liczenie sylab w wyrazie

 - układanie wyrazów z sylab

 - uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami

5. wyróżnianie głosek

 - wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

 - różnicowanie głosek podobnych fonetycznie

 - segregowanie obrazków, których nazwy rozpoczynają się określoną głoską (rzut kostką)

 - łączenie rysunków wg określonej zasady, np. wyraz kończy się na „K” = następny zaczyna się literą „K”

 - tworzenie wyrazów z ostatnich/pierwszych głosek pokazywanych obrazków

6. ćwiczenia w czytaniu        

 - ćwiczenia syntezy sylabowej (sylaba w okienku)

 - ćwiczenia syntezy głoskowej

 - „przesuwaczki” sylabowe

 - ćwiczenia czytania z przeciąganiem

 - sylabowe i obrazkowo – sylabowe domina

 - dobieranie podpisu do obrazka

 

                               Ćwiczenia: ZABURZENIA LATERALIZACJI


Etapy pracy   

Czynności

1. podnoszenie sprawności obu rąk      

 - kreślenie w powietrzu dużych kształtów kulistych obiema rękami

 - zamalowywanie dużych powierzchni obiema rękami

 - kreślenie równocześnie obiema rękami jakichś wzorów wzdłuż linii pionowej (choinki)

2.  usprawnianie ruchów palców u obu rąk        

 - wyścigi pionkami między prawa i lewą ręką

 - zabawa „pada deszcz” – kropkowanie obiema rękami

 - ugniatanie kul z plasteliny obiema rękami jednocześnie

 - malowanie prostych wzorów po zamalowanej powierzchni – rysikiem/ołówkiem

 - zbieranie drobnych elementów obiema rękami

 - lepienie z plasteliny

3. stopniowe usprawnianie ręki prawej

 - obrysowywanie szablonów figur geometrycznych (od lewej do prawej)

 - zapełnianie obrysowanych szablonów

 - rysowanie linii pionowych i poziomych,

 - rysowanie krzyża

 - rysowanie po śladzie

4. doskonalenie ręki prawej  

 - liczenie kratek, zamalowywanie co drugiej kratki

 - obrysowywanie szablonów na papierze w kratkę

 - rysowanie szlaczków w kratkach

 - kreślenie znaków literopodobnych