Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Bożena Wnuk

nauczyciel.b.w@wp.pl  

 

PONIEDZIAŁEK   10:45 - 16:00

WTOREK                10:45 - 13:30

ŚRODA                    12:45 - 14:45

CZWARTEK            12:45 - 14:45

PIĄTEK                   10:45 - 14:45

 

 

W czasie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

pedagog szkolny udziela porad i konsultacji w:

 

Poniedziałki            8.00 – 11.30

Wtorki                     8.00 – 11.30

Środy                     11.30 – 15.00

Czwartki                 9.00 – 12.30

Piątki                     15.00 – 17.00

 

W sprawach pilnych na bieżąco !

 

Kontakt przez maila nauczyciel.b.w@wp.pl albo Messenger .

 

 

 

     Pedagog szkolny, to osoba pracująca w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.

Rola pedagoga nie jest wyznaczona w ścisłych regułach, co pozwala mu na twórcze dopasowywanie się do warunków, potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

Cel pracy pedagoga to: pomóc uczniowi ukończyć szkołę przy jednoczesnym minimalizowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zakłócających jego społeczny rozwój.

 

ZASADY, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ PEDAGOG

 1. Zasada dyskretności i opieki, która wynika z prawa dziecka do udzielania mu pomocy i wsparcia, oraz poszanowania jego godności osobistej.

 2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest najważniejszą wartością. Należy, więc poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, obiektywne warunki społeczne, rodzinne, a wiedzę tą wykorzystywać organizując proces wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, ze pedagog jest osobą, u której zawsze znajdą wsparcie, pomoc zarówno w przypadku domniemanej, jak i rzeczywistej krzywdy.

 4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Dlatego należy włączać ucznia w procesy decyzyjne i kontrolne, aby wyrobić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów, a tym samym pobudzać do aktywności.

 5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów, ponieważ rola pedagoga wymaga dużego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości przede wszystkim w postępowaniu uczniów i ich najbliższego otoczenia, a także wrażliwości na zagrożenia związane z szerszym środowiskiem.

 

OBSZARY ZADANIOWE W PRACY PEDAGOGA

  • Diagnoza i monitorowanie środowiska szkolnego.

  • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.

  • Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych, wychowawczych oraz interwencyjnych.

  • Współorganizowanie pedagogizacji rodziców.

  • Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

  • Udział w doskonaleniu zawodowym.


Przewidywane efekty podjętych działań

UCZEŃ :

 1. Zna swoje prawa i obowiązki.

 2. Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym.

 3. Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.

 4. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

 5. Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.

 6. Wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 7. Potrafi radzić sobie z emocjami. Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.

 8. Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce we wsparciu przez nauczycieli i rodziców

 9. Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości.

 10. Przeciwdziała agresji i przemocy. Stara się bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy. Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.

 

     W niepokojących Państwo sytuacjach i w rozwiązywaniu  problemów mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia.

 

                                                                               ZAPRASZAM :)

Artykuły