Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

DODATKOWA REKRUTACJA

Informujemy o jednym wolnym miejscu do uczestnictwa w projekcie Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPRG