Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 251/2021 Wójta Gminy Włodowice z dnia 7 stycznia 2021r.

termin składania dokumentów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 :

od 3 lutego - 22 lutego 2021r.