Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

Ponadnarodowa mobilność uczniów- Projekty

„Polsko-czeska Akademia kompetencji kluczowych”

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z Filią w Zdowie realizuje projekt pn. „Polsko-czeska Akademia kompetencji kluczowych”, który jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Dofinansowanie projektu wynosi 125 216,00 PLN. Termin realizacji to 01.06.2022 – 30.11.2022.

 

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach w zakresie kompetencji kluczowych: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności i ekspresji kulturowej, umiejętności cyfrowych i interpersonalnych.

 

W ramach projektu grupa 20 uczniów odbędzie 12-dniową mobilność (+ 2 dni podróży) w Czechach. Wybrani uczniowie z naszej szkoły, uczęszczający do klas VII i VIII spotkają się ze swoimi czeskimi rówieśnikami i razem realizować będą projekt, którego tematyka obejmować będzie promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz ukazywać uczniom korelację pomiędzy różnymi dziedzinami nauki a sportem, praktycznych zastosowań praw fizyki, chemii i biologii w odniesieniu do ruchu ciała. Partnerem projektu jest czeska szkoła – Dana i Emil Zátopková Szkoła Podstawowa, mająca swoją siedzibę w Tyńcu. Działania mają na celu przybliżenie młodzieży historii, kultury, języka, sztuki, obyczajów, tradycji, postaw i poglądów związanych z Polską i Czechami.

 

Poprzez udział w warsztatach uczniowie rozwiną swoje kompetencje kluczowe, co pomoże im w przyszłości na rynku pracy. Dzięki projektowi zwiększą swoje umiejętności z obszaru wielojęzyczności oraz kompetencje cyfrowe, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji i umiejętności aktywnego uczenia się. Kontakt z zagranicznymi przedstawicielami pomoże rozwinąć naszym uczniom wrażliwość międzykulturową oraz otwartość i tolerancyjność. Zwiększą oni również swoją pewność siebie i samoocenę oraz umiejętność pracy w grupie.

 

Plakat dotyczący projektu 

 

Więcej szczegółów w zakładce Pojekty